Хале с термопанели изградено във съществуващо стоманобетонно хале. Завод Одесос, Варна